Wynajęcie domku/studia jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu co potwierdzone zostanie wpłatą zadatku.

 1. Nie przyjmujemy grup młodzieży.
 2. Nie przyjmujemy zwierząt.
 3. Na terenie ośrodka - wewnątrz budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywanie kosztowności, w tym gotówki, biżuterii  i innych rzeczy materialnych pozostawionych na terenie ośrodka.
 5. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 8.00.
 6. W czasie trwania ciszy nocnej, na terenie ośrodka, mogą znajdować się jedynie osoby w nim zameldowane.
 7. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności korzystające z palcu zabaw, muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 8. Do każdego domku/studia przydzielone jest jedno, wyznaczone, miejsce parkingowe na terenie ośrodka.
 9. Na parkingu ośrodka mogą parkować tylko samochody osób zameldowanych.
 10. Parking nie jest strzeżony.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za pieniądze i żadne rzeczy wartościowe pozostawione w samochodzie oraz za jego uszkodzenia.
 12. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
 13. Zameldowanie i odbiór kluczy możliwy jest tylko po opłaceniu gotówką/kartą/przelewem pełnej należności pomniejszonej o wpłacony zadatek.
 14. W sezonie wysokim tj. w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu domki i studio wynajmowane są na okres tygodnia, lub wielokrotności od soboty godz. 16.00 do kolejnej soboty do godziny 10.00.
 15. Po otrzymaniu kluczy najmujący w obecności właściciela, lub osoby przez niego wyznaczonej, dokonują przeglądu domku/studia i wyposażenia, ustalając czy jego stan jest zgodny z opisem i nie ma usterek.
 16. Przed wyjazdem, w momencie oddawania, kluczy nastąpi ponowne sprawdzenie stanu domku/studia i wyposażenia.
 17. Wszelkie uszkodzenia i usterki powstałe podczas pobytu należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi lub osobie przez niego wyznaczonej.
 18. Najmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody powstałe z jego winy.
 19. Wychodząc z domku/studia wynajmujący zobowiązany jest zamknąć okna oraz sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone (poza lodówką) a szczególnie płyta indukcyjna, czajnik i suszarka do włosów.
 20. Korzystając z ogólnodostępnej pralni najmujący zobowiązany jest do zachowania w niej czystości oraz zwrotu na miejsce rozkładanych suszarek do odzieży i innych wypożyczonych przedmiotów niezwłocznie po ich użyciu.
 21. Korzystając z ogólnodostępnych grilli, korzystający z niego zobowiązany jest po użyciu do jego wygaszenia, wyczyszczenia i zwrotu na miejsce.
 22. Bezwzględnie zakazuje się rozpalania ognisk i grillowania na tarasie pod zadaszeniem oraz na powierzchniach z kostki brukowej.
 23. W ośrodku obowiązuje segregacja śmieci na grupy: plastik, szkło, makulaturę oraz pozostałe zmieszane - których nie można zakwalifikować do pozostałych grup.